1-jpg.jpg 2-jpg.jpg 7-jpg.jpg 6-jpg.jpg 3-jpg.jpg 4-jpg.jpg 5-jpg.jpg 8-jpg.jpg 9-jpg.jpg
НазадНапред

„Манти Ко” ООД - търговия с химически продукти на склад, представителство и специализирана логистика


Фирма „Манти Ко” ООД е създадена през 1990 година като търговска фирма за дистрибуция (внос, съхранение и логистика) на химически продукти за различни промишлени браншове.

Фирмата има изградени четири склада на територията на страната. Два от тях са в София на обща площ 50 декара, като и двата имат собствени ж.п. коловози, рампи и разтоварища за сухи и течни продукти. В основната складова база има изградени стационарни цистерни с обща вместимост 2000 куб. м, с автоматизирана система за подгряване и разливане. Общата закрита складова площ за съхранение на сухи продукти е 12 хил. кв. м.

Фирмата разполага със собствени ж.п. цистерни, съобразени с изискванията на БДЖ за превоз на опасни товари. Също така има товарни и лекотоварни транспортни средства за техническо обезпечение на доставките, включително 20-тонни коли обурудвани по ADR за превоз на химикали.

Фирмата извършва транспорт, със собствени специализирани автоцистерни за превоз на химически продукти класове 3,5 и 8 по ADR, включително Солна к-на, Ферихлорид, Натриев Хипохлорит.

Особено внимание обръщаме на нуждите на нашите клиенти, на техните производствени проблеми, като им предлагаме достоверна информация и компетентна, технологична помощ от наши и чужди специалисти за решаването им.