Продукти за предварителна обработка на мултиметални повръхности от ALUFINISH GmbH - Германия


Новаторски и функционални продукти за адекватно почистване на всяка метална повърхност, които покриват високи критерии за предварителна подготовка на изделия преди нанасяне на друго покритие.