Дезинфектанти DuPont

Продуктите DuPont Relyon™ имат приложение при контрола над инфекциите в болничните заведения в две направления: обеззаразяване на медицинско оборудване за многократна употреба,като например гъвкави ендоскопи и ултразвукови сонди и почиване и дезинфекция на повърхностите, обкръжаващи пациентите,клинични зони, оборудване и обеззаразяване на разливи на телесни течности.