За контакти


Търговски офис:

София 1309, ж.к. „Илинден”, бл. 18, вх. 1

Телефон: (+359 2) 812 97 00

Факс: (+359 2) 812 97 28

e-mail: info@mantico-bg.com

map-main-office
Складова база:

София 1528, Индустриална Зона „Гара Искър”, ул. „Подп. Васил Златарев”

Тел./факс: (+359 2) 442 81 22

e-mail: warehouse@mantico-bg.commap-main-office