Транспортни услуги

Фирмата извършва транспорт, със собствени специализирани автоцистерни за превоз на химически продукти класове 3,5 и 8 по ADR, включително Солна к-на,  Ферихлорид, Натриев Хипохлорит.