DuPont Relyon Virkon


Relyon™ Virkon® е широкоспектърен дезинфектант от висок клас с многобройни приложения в лабораториите, особено в тези, където има риск от развитие на инфекции поради работата с кръвни материали, урина и посевки.

RelyOn™ Virkon® е специално създаден да ефективно обеззаразяване и превенция разпространението на Норовирус, както и за рутинна дезинфекция на среда засегната от Methicilin Resistant Staphyloccocus aureus gram positive bacteria.

Relyon™ Virkon® е ефективен срещу вируси, както кръвни, така и такива предавани по въздушно-капков път, както и Норовирус. Препоръчва се за обеззаразяване на лабораторно след потенциално опасни разливи на кръв по време на анализи.

Relyon™ Virkon® е подходящ за обеззаразяване на повърхности като зъболекарски столове, зъболекарски инвентар, за почистване на разливи на телесни течности и други.