14.jpg 16.jpg
НазадНапред

ECOBULK SX 1000 EX

Възпрепятства електростатичното зареждане при опасни вещества

  • Максимална плътност: 1,6
  • Палети: стомана, пластмаса, дърво
  • Отвор за пълнене: DN 150, DN 225 с капачка на винт
  • Вана на дъното: листова стомана
  • Вътрешен резервоар: екструзивно раздут PE-HD, по желание с SMP – възпрепятстване на просмукването
  • Външен кожух: заварена стоманено-тръбна решетка, с цялостна метална обшивка, поцинкована обозначителна табелка
  • Арматури за изпразване: клапов кран интегриран DN 50, на винт DN 50, DN 80, DN 150, сферичен кран на винт DN 50
  • Електропроводимо съоръжение за ЕХ: зони 1 и 2
  • Обем: 1000 литра

Продуктът е сертифициран по стандарта UN 31 HAI/Y